V podjetju RUMIS-SCHWARZMANN, d.o.o. (vnadaljevanju »ponudnik«), si želimo, da se ob obisku spletne trgovine KotDoma.si (v nadaljevanju »spletna stran«) počutite varno in udobno. Zdi senam izredno pomembno, da vam zagotovimo možnost in pravico, da sami odločate ouporabi svojih podatkov. Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev aliobiskovalcev spletne strani z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov sstrani ponudnika.

V nadaljevanju vas obveščamo o vrsti in obseguter načinu obdelave vaših osebnih podatkov. Politiko zasebnosti lahko kadarkolispremenimo ali dopolnimo brez predhodnega obvestila ali opozorila. Z uporabospletne strani po spremembi ali dopolnitvi soglašate s spremembami indopolnitvami.

Vse naše aktivnosti in obdelava podatkov je vskladu z evropsko zakonodajo (Splošna uredba EU o varstvu podatkov ali GDPR) innacionalno zakonodajo Republike Slovenije (ZVOP-1, ZEPT in ZEKom-1). Politikazasebnosti obravnava ravnanje z informacijami in podatki, ki jih ponudnik dobiod vas, kadar obiščete spletno stran.

1. Splošno o obdelavi podatkov
Upravljalec osebnih podatkov je podjetje RUMIS-SCHWARZMANN, d.o.o.

Z odpiranjem in uporabo spletne strani, se medvašo napravo in strežnikom izmenjujejo različne informacije in podatki, medkaterimi lahko gre tudi za osebne podatke po Splošni uredbi EU. V nadaljevanjuvam predstavljamo izmenjavo podatkov in natančno definiramo uporabo, interes inrazloge. Programska oprema za obdelavo podatkov in orodja za trženje, ki jihuporabljamo, so popolnoma skladna s Splošno uredbo EU, tako da so vaši podatkivarni.

Spletna stran je dosegljiva na HTTPS varnemprotokolu, ki zagotavlja šifrirano povezavo in izmenjavo podatkov, prav tako sonaši strežniki posodobljeni na najnovejše različice, kar povečuje stopnjovarnosti.

2. Osebni podatki in obdelava

Osebni podatek je informacija, ki vasidentificira kot določenega ali določljivega posameznika. Ponudnik, skladno znameni, ki so opredeljeni v nadaljevanju politike zasebnosti, zbira naslednjeosebne podatke:

Osnovni podatki o uporabniku, ki se zbirajo le v primeru oddaje naročila v spletni trgovini (ime, priimek, naslov prebivališča)
Podatki o uporabnikovih nakupih in izdanih računih
Podatki iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev iz strani uporabnikov
IP naslov naprave
Datum in čas dostopa
URL naslov spletne strani in napotitveni URL (kanal in kampanja – način pridobitve obiskovalca oziroma vir, preko katerega je obiskovalec prišel na spletno stran)
Čas zadrževanja na spletni strani, število in URL-ji obiskanih strani ter skupni čas obiska
Vrsta brskalnika, ki ga uporabljate in uporabljen operacijski sistem
Ponudnik ne zbira in ne obdeluje vaših osebnihpodatkov, razen kadar mu vi omogočite ali v to privolite ali za to obstajazakonska podlaga in ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

3. Obdelava podatkov na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa

3.1. Nakup v spletni trgovini
V primeru, ko gre za sklenitev in izvajanjepogodbe s ponudnikom (v primeru nakupa v spletni trgovini), morate zagotovitiosebne podatke za namene sklepanja pogodbe. Obdelava naročila v spletnitrgovini namreč ni mogoča brez posredovanja osebnih podatkov. Za izpolnitevpogodbe tako obstaja zakonit interes ponudnika v skladu s 6. členom GDPR.

3.2. Pošiljanje promocijskih sporočil
V skladu z 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1,vam ponudnik lahko pošilja elektronska sporočila o prodajnih akcijah alinovostih na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob vašem naročilu, ali paste se z njim prijavili v pojavnem okencu na spletni strani ter s tem izreklisoglasje za prejemanje promocijskih sporočil. Vašega elektronskega naslovaponudnik ne posreduje tretji osebi pod nobenim pogojem, prav tako pa imatevedno možnost se odjaviti od prejemanja promocijskih sporočil s klikom napovezavo v samem sporočilu. Vašo odločitev ponudnik vedno spoštuje in odjavapoteka na avtomatiziran način ter začne veljati takoj.

4. Obdelava osebnih podatkov na podlagizakonitega interesa
V skladu z GDPR, lahko ponudnik podatkeobdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa. Ponudnik si vedno prizadeva, danad temi interesi vedno prevladajo pravice in svoboščine posameznika oziromaobiskovalca spletne strani. V kolikor ne želite obdelave podatkov oziromaželite izbris ali prekinitev obdelave, nam lahko to sporočite preko elektronskepošte na prodaja@kotdoma.si.

4.1. Splošna statistična obdelava
Za namene optimizacije spletne strani,spremljanja pravilnega delovanja spletna strani, analize prodaje, ponovnihnakupov in obnašanja kupcev ter za namene poslovne optimizacije in merjenjeposlovne učinkovitosti, uporabljamo orodje za analitiko Google Analytics. Zorodjem spremljamo prodajo po prodajnih kanalih, koliko kupcev opravlja ponovnenakupe ter v kakšni količini in vrednosti, spremljamo odzive na oglaševalskekampanje ter splošne statistične podatke o obisku. Uporabljamo anonimizacijo IPnaslova, tako da vaš IP naslov ni nikoli posredovan. Po tem, ko vaš IP naslovpostane anonimen, ugotovitev vaše osebe več ni mogoča, tako da Google Analyticsnikakor ne more povezati vaše naprave z drugimi Googlovimi podatki.

4.2. Dostop do zgodovine naročil in drugihpodatkov
Ob vašem klicu ali elektronskem sporočilu,lahko zaposleni pri ponudniku, v kolikor jim podate vaše osebne podatke alištevilko računa oziroma naročila, dostopajo do vaše zgodovine naročil inosebnih podatkov. Na podlagi dostopa vam lahko tako ponudijo boljšo storitev inponudbo ter efektivno rešitev morebitnih reklamacij.

4.3. Prilagojeno komuniciranje z obstoječimiin potencialnimi kupci
Prilagojeno komuniciranje (preko e-pošte,obvestil v brskalniku ali družbenih omrežij) uporabljamo za predstavitevustrezne ponudbe, pošiljanje popustov in drugih vsebin, ki bi vam lahko bilezanimive na podlagi vaših preteklih interakcij z našo spletno stranjo. Zaopravljanje tovrstnega komuniciranja uporabljamo vaše demografske podatke(spol, starost in lokacija), zgodovino nakupov (kupljeni izdelki, številonakupov), odzive in oglede izdelkov (odprtje sporočil, kliki na povezave) terobravnavanje obnašanja in klikanje po spletni strani, ki lahko sprožipošiljanje prilagojenih sporočil.

Pri uporabi prilagojenega komuniciranja nikoline ustvarjamo uporabniških profilov, prav tako vas ne profiliramo in se neposvečamo vašim osebnim podatkom, temveč le izvajamo obdelavo na podlagi večjihskupin, kar onemogoča določljivost vas kot posameznika.

4.4. Uporaba Facebook oglaševalskega orodja»Custom Audience«
V podjetju uporabljamo tudi storitev FacebookCustom Audience in sicer v sklopu prilagojenega komuniciranja, omenjenega vprejšnji točki. Storitev izvajamo na podlagi zakonitega interesa ali pa vsklopu pridobljenega soglasja iz vaše strani. Facebook Custom Audience delujetako, da vaš email naslov, ki ste ga vnesli v procesu nakupa ali sprostovoljnim vnosom, naložimo na Facebook in ga slednji poveže v svoji bazi zvašim Facebook profilom, v kolikor le ta obstaja. Nato vas Facebook doda naseznam prilagojenih občinstev oziroma t.i. Custom Audience in nam omogoči, da nata način prikazujemo prilagojene oglase.

5. Obdelava osebnih podatkov na podlagisoglasja
Ponudnik lahko obdeluje in zbira vaše osebnepodatke, če za to podate soglasje, za namene preverjanja in zagotovitve, dadostopate in uporabljate vaš spletni račun, ki ste ga ustvarili z registracijona spletni strani, ter za pošiljanje promocijskih sporočil in drugih vsebinpreko elektronske pošte, kadar za to ni druge zakonske podlage in ste za topodali izrecno soglasje. Prav tako lahko ponudnik obdeluje in zbira vaše osebnepodatke za druge namene, vendar samo v primeru, da ste o teh namenih bilinatančno obveščeni in ste podali tudi izrecno soglasje.

V kolikor ne želite obdelave podatkov oziromaželite izbris ali prekinitev obdelave, nam lahko to sporočite preko elektronskepošte na prodaja@kotdoma.si.

5.1. Profiliranje potencialnih in obstoječihkupcev na podlagi izrecnega soglasja
Na podlagi podanega soglasja, lahko ponudnikizvaja napredno prilagojeno komuniciranje preko različnih marketinških kanalov.S tem vam lahko predstavimo najboljše ponudbe, prilagojene za vas, ki temeljijona podlagi vaših demografskih podatkov, zgodovini vaših nakupov, obnašanju naspletni strani ter na podlagi vaših odzivov in klikov na spletni strani. Napodlagi podanega soglasja in osebnih podatkov lahko tako ustvarimo uporabniškiprofil in na podlagi tega serviramo najboljše in personalizirane ponudbe.

6. Uporaba kontaktnega obrazca
Z uporabo kontaktnega obrazca na spletnistrani, se vaši podatki (vsebina besedila in vaš elektronski naslov) pošljejona naš poštni strežnik, ki je v lasti podjetja Google. Omenjene podatke hranimoizključno za namene korespondence in jih ne posredujemo tretjim osebam, nitijih ne uporabljamo v marketinške namene.

7. Oddaja naročila v spletni trgovini
Z oddajo naročila v spletni trgovini se nastrežnik zapišejo naslednji podatki:

IP naslov naprave ter datum in čas naročila
Vaš elektronski naslov in telefonska številka, v kolikor ste jo vnesli
Vaše ime, priimek in naslov plačnika ter morebiten naslov za dostavo, v kolikor se razlikuje od naslova plačnika
Davčna številka podjetja in naziv podjetja, v kolikor ste te podatke vnesli
Izdelki, ki ste jih naročili in način plačila ter dostave
V kolikor ste izbrali plačilo s kreditnokartico ali plačilo s PayPal, naša spletna stran nikoli ne shrani ali nakakršen koli način poseduje podatkov o plačilnih karticah ali podatkov zadostop do plačilnih procesorjev, ki niso v naši lasti.

Naš strežnik ob obdelavi naročila vaše podatkeprenese v računovodski program, ki je v lasti slovenskega podjetja in ustrezastandardom, ki jih zahteva Splošna uredba EU. Prav tako vaše podatke prenesemotudi v program Pošte Slovenije d.o.o., saj je to potrebno za obdelavo inpošiljanje izdelkov na vaš naslov.

8. Piškotki
Zaradi zagotavljanja odlične uporabniškeizkušnje in vodenje statistike ter spremljanje delovanja spletne strani,uporabljamo piškotke. Naši analitični piškotki vsebujejo anonimizacijo IPnaslova, tako da vaši osebni podatki niso posredovani tretji osebi. Za večinformacij o piškotkih, kliknite tukaj.

9. Hramba osebnih podatkov
Ponudnik hrani vaše podatke toliko časa,kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebnipodatki zbrani in obdelovani. V kolikor poseben zakon predpisuje hranjenjepodatkov za določeno obdobje, potem ponudnik obdeluje te podatke v skladu s temzakonom.

V kolikor ste naročilo oddali, dokončali inblago tudi prevzeli, potem podatke o naročilu hranimo na strežniku 2 leti odprevzema naročila iz vaše strani. Podatke hranimo izključno za zagotavljanjehitrega reševanja morebitnih reklamacij v okviru garancije, ki jo ponujamo. Vkolikor podate zahtevo za izbris vaših podatkov iz naših podatkovnih baz, lahkopodatke izbrišemo že prej, razen podatkov na računu, ki jih v skladu zzakonodajo ni dovoljeno izbrisati in jih mora ponudnik hraniti 5 let.

Podatki v analitičnih orodjih (GoogleAnalytics) se izbrišejo po preteku 26 mesecev.

10. Obdelava osebnih podatkov na podlagipogodbe
Z uporabo spletne strani ste seznanjeni, dalahko ponudnik vaše osebne podatke zaupa tudi drugim pogodbenim obdelovalcem,ki lahko podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika ter v mejah ponudnikovegapooblastila. V podjetju sodelujemo z naslednjimi pogodbenimi obdelovalci:

Ponudnik računovodskega programa in programa za upravljanje odnosov s kupci,
Računovodski servis,
Ponudnik pošiljanja elektronskih sporočil (npr. Google Mail, Mailerlite)
Ponudnik plačilnih sistemov (npr. PayPal, Braintree)
Ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Facebook, Google)
Vaša zasebnost nam veliko pomeni, zatoponudnik vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval tretjim nepooblaščenimosebam, prav tako ponudnik izbira izključno preverjene pogodbene obdelovalce,ki imajo programsko opremo urejeno v skladu z GDPR. Uporabniki osebnih podatkovne pošiljajo v tretje države, izven EU, razen v ZDA. Vsi pogodbeni obdelovalci,ki so v ZDA, pa so del Privacy Shield združenja.

11. Vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkovin kontaktna oseba
V skladu s 15., 16., 17., 18., 20. in 21.členom Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov, imate pravico dopridobitve informacij o vaših osebnih podatkih, ki so shranjeni pri nas,pravico do popravka in dopolnitve podatkov, pravico do brisanja podatkov,pravico do omejitve obdelave podatkov, pravico do zavrnitve in pravico doprenosljivosti podatkov.

Zahtevo za izpis podatkov, ki jih hranimo,lahko podate preko elektronske pošte na naslov prodaja@kotdoma.si ali pisno na naslov podjetja. Naomenjen elektronski naslov lahko podate tudi zahtevo za izbris ali spremembopodatkov.

Za več informacij o obdelavi podatkov in dodatnavprašanja se lahko obrnete na zastopnika našega podjetja, ki je Ivo Mušič, preko prej navedene elektronske pošte ali s pisno zahtevo na prejomenjen naslov podjetja.